Voldoening in het gevangeniswezen

Illustratie vormgeving Detentietaal
Afgelopen weekend las ik een artikel in de Volkskrant over de Puttense moordzaak. Het is een indrukwekkend interview met een van de onterecht veroordeelden, Herman du-Bois. Onterecht veroordeeld zijn en zeven jaar in de gevangenis moeten doorbrengen is verschrikkelijk. Maar dat is niet de insteek voor dit blog.

Enkele reis naar huis brengt je thuis

Wat mij vooral opviel in het interview is dat Herman du-Bois aangeeft totaal geen psychologische ondersteuning of andere hulp te hebben ontvangen tijdens en na zijn detentie. Hij werd in zijn cel geplaatst en aan zijn lot overgelaten. Toen hij na zeven jaar werd vrijgesproken en hij weer naar huis mocht, kreeg hij net genoeg geld voor een enkele reis naar huis.

Maar toch verder van huis

Dit haakt precies aan bij het voorbeeld dat ik altijd geef als ik vertel over mijn werk bij Dienst Justitiële Inrichtingen in 2012. Want wat gebeurt er als iemand opgesloten heeft gezeten – terecht of onterecht – en hij (of zij natuurlijk) verstoten is van inkomsten, betaling van vaste lasten en omgang met familieleden? Misschien komt de gedachte bij je op: hij zit niet voor niets opgesloten, dus daar heeft hij geen recht op, het moet niet gemakkelijk zijn. Maar tijdens de detentie lopen zo de schulden op, de band met familieleden (ook eventuele kinderen) verzwakt of misschien is er sprake van een scheiding. Hoe pak je je leven weer op met alleen geld voor een enkele reis naar huis op zak? Én met besmet blazoen. Ook hier geldt weer dat het niet uitmaakt of het je eigen stomme schuld is of niet.

De open armen van oude maten

Als je geen geld hebt om huur te betalen, geen werk kunt vinden omdat ze je vanwege je verleden niet aannemen en je gezinssituatie op ontploffen staat, wie heten je dan wel als eerste welkom? Precies, oude criminele vrienden of nieuwe maten uit je detentietijd. Zij hebben wel werk en geld voor je. Zo begint het van voor af aan. En met deze vicieuze cirkel is de samenleving niet gediend, niet op veiligheid en niet op financiën.

Betrokken in detentie

Gelukkig is er sinds de detentietijd van Herman du-Bois een grote verandering van inzicht. Tijdens en na de gevangenisstraf is er begeleiding om zaken op orde te krijgen. Dit voorkomt dat ex-gedetineerden opnieuw de fout ingaan. Deze benadering van gedetineerden is gestart met het programma Modernisering van het Gevangeniswezen. Bij zo’n modernisering komt een hoop kijken op communicatiegebied: gedetineerden, medewerkers, gemeenten, schuldhulpverleners enzovoort moesten geïnformeerd én betrokken worden bij deze omslag.

 

Aan dit programma werkte ik mee als communicatieadviseur/redacteur in opdracht van Tappan Communicatie. Ik vond het toen al zeer boeiend en stond sterk achter dit programma. Het interview in de Volkskrant bracht de voldoening aan dit project te hebben bijgedragen weer naar boven.

 

En bij het voorbeeld over mijn werk aldaar voeg ik altijd toe: er zijn natuurlijk gedetineerden die niet anders willen en kunnen dan een crimineel leven leiden, de anderen die je wel kunt helpen daar doe je het voor. En dat zijn er echt genoeg.

 

Weet jij meer van de huidige stand van deze ‘motiverende bejegening’ van de gedetineerden? Ik hoor graag wat jij ervan weet en vindt.

Bewegend beeld trekt de aandacht

 

GIF-animatie bewegend beeld trekt de aandacht
GIF-animatie met alleen tekst.

Bewegend beeld, een animatie, trekt de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan een animatie op je website of bij je advertentie. Tussen alle statische afbeeldingen valt bewegend beeld goed op. Op de goede manier gebruikt is een animatie een goede aandachtstrekker. Ik houd zelf van korte en krachtige zogenaamde GIF-animaties. Een GIF-animatie is niet meer dan een animatie opgeslagen als een GIF-bestand. Dat kan een animatie zijn met opvallende tekst of een mooie tekening. Zie hieronder voor nog meer voorbeelden.

Hoe kun je een GIF-animatie goed inzetten?

Wanneer is een een GIF-animatie op de juiste manier toegepast? Bewegend beeld dat aansluit bij je huisstijl of bij de boodschap die je wilt overbrengen, geeft positieve signalen aan de websitebezoeker of advertentielezer. Ook moet een animatie niet te snel bewegen, het moet goed zichtbaar en leesbaar blijven.

GIF-animatie biedt veel mogelijkheden

Bij een GIF-animatie zijn veel mogelijkheden. Denk aan alleen tekst zoals bijgaande afbeelding. Maar ook een tekening die past bij de huisstijl is mogelijk. Wil je weten wat voor jou de mogelijkheden zijn voor een GIF-animatie? Neem gerust contact op.

Neem contact op

 

GIF-animatie bewegend beeld green shopping
GIF-animatie met gepersonaliseerde tekening, bijvoorbeeld Green shopping.

 

GIF-animatie klaproos poppy flower
GIF-animatie met openen van een bloem, de klaproos. Je kunt veel toepassen in een eenvoudige animatie.

Kun jij 16e-eeuws schrift lezen?

Lettertype Garamond

Welk lettertype gebruik jij het meest? Het is best mogelijk dat de oorsprong van dat lettertype verder achter je ligt dan je denkt. Zo las ik laatst dat het mooie lettertype Garamond al in de 16e eeuw is ontwikkeld. Kun je nagaan, we leven nu 400 jaar verder in een computertijdperk en we gebruiken een lettertype uit de begintijd van de boekdrukkunst!

 

De een zijn lood is de ander zijn…

En in dat lettertype lees je deze tekst. Ik vind het mooi dat dat mogelijk is. Natuurlijk is het lettertype door de tijd wat aangepast en heeft het nu een hele fontfamily, toen was het gebruik begrijpelijk veel beperkter.
Parijzenaar Claude Garamond maakte dit lettertype. Wrang is wel te lezen dat hij in armoede is gestorven. Zijn letter werd vooral bekend en wijdverspreid doordat zijn vrouw genoodzaakt was zijn loden letters naar de veiling te brengen.

Times New Roman is ook niet nieuw…

Nieuwsgierig na dit historische feit zocht ik verder naar oude, nog in gebruik zijnde lettertypes. Na mijn eerste globale zoektocht valt mij op dat veel fonts zijn ontworpen in de jaren 20 en 50 van de vorige eeuw. Denk aan bekende lettertypes als Times New Roman en de Arial. Deze zijn speciaal ontworpen: namelijk voor de krant The Times en voor digitaal gebruik door Microsoft.

Garamond is groener

De Times New Roman en de Arial zijn dus een heel stuk jonger dan de Garamond. Terugkomend op de Garamond, weet je wat nog mooier is aan dit lettertype? Het was zijn tijd ver vooruit. Volgens onderzoek door een 14-jarige Amerikaanse jongen is het de zuinigste letter om te gebruiken. Zuinig in papier- en inktgebruik, dat past helemaal in onze noodzaak voorzichtig om te gaan met het milieu. Kijk, die meneer Garamond wist wat hij deed.

Ik ben nog geen lettertype tegengekomen dat zo ver teruggaat en nu ook nog gebruikt wordt. Ik ga nog op zoek. Weet jij er een?

 

Wat is een schreefletter?

Schreefletter of schreefloze letter?

Deze vraag krijg ik vaak terug bij toelichting op mijn bedrijfsnaam Schreef Studio. Ik merk dat de vraagstellers het graag eindelijk eens willen weten. En als typografieliefhebber vertel ik dat natuurlijk maar al te graag.

En het leek me leuk en wel zo aardig om het ook aan mijn websitebezoekers uit te leggen. Een aantal van jullie zit misschien in hetzelfde vak en weet al van de hoek en de rand.
Deze toelichting is juist speciaal voor wie nog niet het verschil weet tussen een schreefletter en een schreefloze letter.

Let op de balkjes

Een schreefletter is een lettertype met dwarsstreepjes aan de ‘stokken’ van de letter. De stokken zijn de staande strepen van bijvoorbeeld de b, d en h. In de volgende afbeelding zie je deze dwarsstrepen omcirkeld.
Wat is een schreefletter? Schreven omcirkeld
De grijze cirkels geven de schreven aan van de bekende schreefletter Times New Roman

Waarom hebben schreefletters schreven?

Waar dienen deze schreven eigenlijk voor? Schreefletters worden vaak gebruikt in omvangrijk drukwerk, zoals boeken. De schreven van de letters benadrukken de lijn van de regel. Zo kan de lezer de regel makkelijker volgen. Dit leest vaak rustiger en prettiger.

 

Wanneer gebruiken we een schreefloze letter?

Schreefloze lettertypes zijn letters zonder de dwarsbalkjes. Schreefloze lettertypes worden vaak voor titels in boeken gebruikt. En op internet zie je juist veel de schreefloze fonts. Als je op websites te veel werkt met een schreefletter, kan het een drukke uitstraling geven. Dan leiden de schreven juist te veel af.

En zo kwam de naam Schreef Studio

In mijn studententijd werkte ik in de boekhandel en kon ik mij nauwelijks bedwingen elke week boeken te kopen. Naast boeken die ik wilde lezen, viel mijn oog vaak verliefd op boeken met een mooie vormgeving. Typografie heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad. En mijn carrière begon met drukwerk, met veel boeken, en dus veel schreefletters. En schreef is ook als actief werkwoord van toepassing op mijn werk. Kortom, Schreef Studio was geboren.
Schreef Studio ontleent haar naam aan de schreefletter en geschreven tekst (en Eef). Het staat voor tekst en vormgeving.
Wil je advies welk lettertype je het beste voor jouw tekst kunt gebruiken? Neem contact op.
Eveline van Schreef Studio Tekst en vomrgeving
Eveline Korving
Schreef Studio Tekst en vormgeving