cover design thesis flower peony
proefschrift ontwerp vormgeving thesis cover illustration
thesis design proefschrift ontwerp vormgeving

For this thesis design I interviewed the doctor in spe about her research. We talked about why she thinks this research is important. She works as a doctor specialist in an elderly care home. Quality of life and quality of dying for her clients is an important part of her job. The beauty remains with the person until the end.

I asked her to show me In a moodboard what kind of images she likes. These were photo’s of very different kind: colour, nature and clearness was the sum of these photo’s. In this cover illustration I tried to capture the beauty, the flourishing until the last part. There is a full flower at the beginning chapter, and every chapter a petal falls of the peony.

NL – Voor de opzet van dit proefschrift heb ik de doctor in spe geïnterviewd over haar onderzoek. We hebben besproken waarom zij dit onderzoek belangrijk vindt. Zij werkt als specialist ouderengeneeskunde in een bejaardentehuis. Kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven voor haar cliënten is een belangrijk onderdeel van haar werk. De schoonheid blijft tot het einde bij de persoon.

In een moodboard vroeg ik haar om te laten zien wat voor soort afbeeldingen ze mooi vindt. De foto’s waren heel verschillend; kleur, natuur en helderheid was de som van deze foto’s. In deze omslagillustratie heb ik geprobeerd de schoonheid, het bloeiende tot het laatste deel vast te leggen. Er is een volle bloem in het beginhoofdstuk, en elk hoofdstuk valt er een bloemblad van de pioenroos.

proefschrift ontwerp vormgeving thesis design hoofdstukopening